Uudised
President Pöttering: noorem põlvkond peaks tagama Euroopas rahu

15. aprillil 2009 vestles Euroopa Parlamendi president Pöttering online’is Kevadpäeva kodulehel 300 õpilase ja õpetajatega 10 riigist.

Osalejatel oli võimalus arutleda tulevaste Euroopa valimiste teemal. Enne online’is vestlemist valmistusid osalejad põhjalikult, uurides online-vahendeid Euroopa Parlamendi, kodanikuõpetuse ning kodanikuõiguste ja -kohustuste kohta.

President Pöttering online-debatil arvutiekraanilt küsimusi lugemas.

President Pöttering vastas näiteks küsimusele, mida Euroopa oma noortelt kodanikelt ootab, järgmiselt: 21. sajand on noorema põlvkonna sajand ning see põlvkond on õnnelik, sest pole kogenud sõda Euroopas. Noorte ülesanne on tagada, et rahu jääks Euroopas püsima.

Külaline mainis ka paar põhilist omadust, mis teevad inimese heaks Euroopa Parlamendi liikmeks. Need omadused aitavad teha tõhusat tööd ja toimida Euroopa Parlamendi valijate nimel. Euroopa Parlamendis on koos 27 liikmesriigi esindajad, kel on erinev kultuuritaust ja poliitilised tõekspidamised:

Mina soovitan toetada kandidaati või sellise partei nimekirjas olevaid isikuid, kes on pühendunud Euroopa ühendamisele meie põhiväärtustele tuginedes. Need väärtused on inimväärikus, inimõigused, rahu, demokraatia, seaduslik kord, ühtekuuluvus ja lähimuspõhimõte. Kandidaadid, kes hoiavad neid väärtusi, on teeninud ära meie toetuse.

President Pöttering tänas osalejaid kümnest riigist – Austriast, Belgiast, Bulgaariast, Kreekast, Itaaliast, Lätist, Poolast, Portugalist, Rumeeniast ja Hispaaniast. Ta tänas neid läbimõeldud ja põhjaliku arutelu eest. Ta mainis ka seda, et osalejate huvi ELi arengu vastu tõestab seda, et noortel on võimalus sõna võtta ning selle kaudu tulevikku paremaks muuta.

Teemaga seotud teave

Fotogalerii
Vestluse aruanne

11/05/2009 autor: Petru Dumitru