Uudised
Volinik Leonard Orban külastas Goethe Saksa kolledžit Bukarestis Rumeenias

Leonard Orban, ELi mitmekeelsusvolinik, külastas 13. märtsil 2009 programmi „Tagasi kooli” raames Goethe Saksa kolledžit Bukarestis Rumeenias.

Programm “Tagasi kooli” on osa projektist „Kevadpäev Euroopas” ning selle eesmärk on tuua Euroopa oma kodanikele lähemale, julgustades avaliku elu tegelasi arutlema õpilaste ja õpetajatega koolides.
Volinik Orban õpilaste ja õpetajatega vestlemas.

Goethe Saksa kolledž Bukarestis on kuulus oma haridusvõimaluste poolest. Pärast 12 aasta pikkust õpet valdavad õpilased vabalt rumeenia ja saksa keelt ning oskavad hästi ka inglise ja prantsuse keelt.

See kolledž on "Euroopa kool", mis Rumeenias tähendab tiitlit, mis antakse kõigile kohalikele koolidele, kes täidavad teatud kriteeriumid ning teevad Euroopa koolidega koostööd. Et muuta Euroopa-mõõde hariduses reaalsuseks, on kolledži juhtkond teinud Euroopa-teemade õpetamise valikaineks, mis on õpilaste hulgas väga populaarne.

Need on mõned põhjused, miks volinik Orban ja tema meeskond otsustasid külastada Goethe Saksa kolledžit Bukarestis. Külastuse päevakorras oli ka kohtumine kooli juhtkonnaga, kes tutvustas kooli, selle haridusprojekti ja suuremaid saavutusi. Külastuse teises pooles olid külalised kutsutud osalema debatil, mida koordineerisid kolledži õpetajad Daniela Colca, Theodor Ricmann ja Stefan Wiedenhofer.

Volinik Orban tõi debatil esile järgmist:

Euroopa Liit on rajatud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse põhimõttel. Võõrkeelte õppimine on väga oluline, sest see ehitab inimeste vahele sillad ning aitab tagada jätkusuutlikku teadmistepõhist majandust. Seepärast seadis Euroopa Nõukogu 2002. aastal Barcelonas eesmärgi tagada lastele koolides vähemalt kahe võõrkeele õpe. Elukestva Õppe programm on üks vahendeid, millega Euroopa Komisjon toetab võõrkeelte õpet, ning mina kutsun kõiki seda võimalust kasutama.

Õpetaja Ileana Burloiu tänas Euroopa volinikku külaskäigu eest, mis andis võimaluse temaga vestleda. Tema sõnul on selline külaskäik suurendanud õpilaste huvi ELiga seotud teemade vastu ning on julgustanud neid osalema Euroopa valimistel, mis toimuvad 4.–7. juunini 2009 kõigis ELi liikmesriikides.

Lisateave

Fotogalerii: Volinik Leonard Orban külastas Goethe Saksa kolledžit Bukarestis Rumeenias
Volinik Orbani koduleht


 

07/04/2009 autor: Petru Dumitru