Uudised
Tee palju tööd, lõbutse: loomingulised ja uuenduslikud nõuanded tipp-professorilt

Professor Bengt-Åke Lundvall, Euroopa loovuse ja uuenduste aasta saadik, vestles online’is 12. märtsil Taanist koos õpetajate ja õpilastega Euroopa eri paigust. Nad arutlesid hariduse, õppemajanduse ja selle üle, missugused võtmeoskused tagavad toimetuleku loovas ja uuenduslikus maailmas.

Professor Bengt-Åke Lundvall, kes õpetab Aalborgi ülikoolis Taanis, arendas ideed uuenduslikkusest kui interaktiivsest protsessist ning on mõistete „riiklik uuendussüsteem” ja „õppemajandus” kaasautor. Professor Lundvall ütles, et tema õppemeetodid põhinevad projektitööl ja tihedas suhtlemises õpilastega Interneti teel ja loengutel, mis teeb õppimise põnevamaks.

Deabatil osalesid 13 kooli 10 riigist ning rühm Rootsi õpetajaid, kes külastasid samal päeval paari Euroopa institutsiooni Brüsselis.

Osalejad küsisid küsimusi loovuse ja uuenduste kohta, näiteks oskuste kohta, mida noored vajavad, et tänapäeva maailmas toime tulla. Ühes oma vastuses ütles professor Lundvall järgmist:

Ma arvan, et inimesed, kes teevad palju tööd ja ühtlasi oskavad meelt lahutada, teevad parimat karjääri ja panustavad ühiskonda enim. Lai silmaring, mitmekesised kogemused ja tutvusringkond on samuti olulised. Mida rohkem õpilased kasutavad õpitut praktikas, seda paremini nad õpivad.

Lisateave

07/04/2009 autor: Petru Dumitru