Uudised
Lisaboni kool hoiab Euroopat aus

28. mail külastas Carlos Pereira Martins, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president, Delfim Santose kooli Portugalis Lisabonis. Külastus oli osa algatusest „Tagasi kooli”. Eelmisel aastal käis ta oma endises koolis Viseus ning tahtis ka sel aastal sama kogeda.
Lisaboni kooli õpilased olid külaskäigust väga huvitatud ning korraldasid küalise auks kontserte, teatrietendusi ja fotonäitusi.

Lisbon school celebrates Europe

Õhkkond oli soe ja pidulik ning õpilased (portugallased ja välismaalased) tervitasid Pereira Martinsit mitmes keeles. Seejärel kõneles Martins ELi institsutioonide peamistest omadustest ning konkreetsemalt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. Ta selgitas, miks on nii oluline kuuluda Euroopa ühisruumi ning lisas, et Euroopa kodakondsust peab edendama ja edasi andma noortele põlvkondadele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on sild Euroopa ja tsiviilühiskonna vahel. See ühendus toetab kampaaniat “Tagasi kooli” innukalt, sest koolikülastused toovad Euroopa-mõõtme õppeasutustesse ning julgustavad noori olema aktiivsed Euroopa kodanikud.24/06/2009 autor: Alessandra D’Angelo