Uudised
Komisjoni volinik Kovács külastas Ungari pealinnas Budapestis Szent Istváni keskkooli

18. mail 2009. aastal külastas Euroopa Komisjoni volinik Kovács Euroopa Kevadpäeva raames Szent Istváni keskkooli Budapestis, kus ta vestles õpilastega elavalt Euroopa Liidust. Kooli Comeniuse partneritel oli võimalik üritust jälgida ning Interneti teel küsimusi esitada.  

Arutelu kattis palju teemasid - alustades Euroopa Liidu rollist, missioonist ja eelistest, mida liikmelisus on Ungarile toonud, lõpetades paljude eri küsimuste käsitlemisega, nt Türgi perspektiivist EL-iga liitumisel ning Ungari majanduslikust panusest Euroopa Liidus.
Komisjoni liige Kovács vastamas õpilaste küsimustele

Sissejuhatavas osas rõhutas Euroopa Komisjoni liige eriti ülemaailmseid katsumusi, mille lahendamine meid ees ootab, näiteks kliimamuutusi, energiatootmise turvalisust ja migratsiooniküsimusi. Kui temalt küsiti, kuidas mainitud probleeme Euroopas riikideülesel tasandil lahendada, pani volinik rõhku solidaarsusele, koostööle ja vastastikusele usaldusele, kui liikmesriigid peavad tegelema illegaalse migratsiooni või kauba sissetoomisega.

Volinik Kovács selgitas, kuidas on Ungari liikmelisusest võitnud, öeldes: "Nüüd on Ungaril võimalus kaasa rääkida otsustusprotsessil, mille tulemused riiki niikuinii mõjutaksid." Volinik tõi õpilastele välja ka mõned konkreetsed eelised, mida Euroopa Liit on kaasa toonud: "Saate vabalt reisida ning teil on võimalik töötada või õppida välisriigis. See on suurepärane ja rikastav kogemus, millest teie vanemad võisid vaid unistada."

Edasi liikus Kovács eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste juurde, selgitades hääletamise olulisust ning seda lihtsate näidetega demonstreerides - mainides ära seadusandluse tähtsad osad, näiteks roaming'u hinnad – tõi volinik välja, kuidas otsustusprotsess töötab ning millist rolli EL-i eri institutsioonid selles mängivad.

Üritusel osalenud õpetajad ja õpilased

"Euroopa on teie jaoks, et muuta kodanike igapäevaelu paremaks ning suurendada turvalisust ja solidaarsust – seda kõike jätkusuutlikul viisil, et ka meie lapselapsed saaksid neist saavutustest rõõmu tunda," selgitas komisjoni liige.

Kovács vastas ka küsimustele EL-i rahalise toetuse kohta tõuke- ja liitumisfondidest ning laenu kohta, mille Ungari sai Euroopa Komisjonilt, IMF-ilt ja Maailmapangalt. Ta selgitas, miks Ungari majanduslikud näitajad on maha jäänud ning kuidas saaks majandusraskustes vaevlevat Euroopat tugevdada.

Volinik andis kuulajate pärimisel ülevaate ka oma igapäevasest tööelust ning väljendas soovi õpilastega edaspidigi kohtuda, kuna pärast kaht tundi elavat vestlust soovisid nad ikka veel küsimusi esitada.

Lisateave

Pildid üritusest
Euroopa Komisjon: rohkem infot Euroopa Komisjoni voliniku László Kovácsi kohta

18/06/2009 autor: Zsófia Stahl