Uudised
Tervist tuleb hoida juba varases nooruses

Kampaania „Ole terve, ole sina ise!” raames kutsutakse noori üles oma tervise eest hoolt kandma.

Tervis ei ole noorte jaoks just kuigi tähtis teema. Kuid vaatamata sellele saavad mõned terviseprobleemid, mis on seotud rasvumisega ning alkoholi, tubaka ja narkootiliste aintete tarvitamisega, sageli alguse juba varases nooruses.

Inimese eluviisid kujunevad välja lapseeas ja nooruses. Head harjumused varases nooruses tähendavad sageli tervislikumat eluviisi tulevikus ning aitavad vältida hilisemaid kroonilisi haigusi.

Seetõttu on komisjon käivitanud noortele suunatud tervisealgatuse English, mille raames julgustatakse noori käsitlema neid mõjutavaid terviseküsimusi ning võtma osa nende tervise parandamisele suunatud tegevustest.

Osalejad saavad oma terviseteemalisi kogemusi ja arvamusi vahetada asjaomases blogis English. Arutatavateks teemadeks on muu hulgas koolisport, seksuaal- ja toitumisalane teave ning piirkondlikud terviseküsimused. Nii näiteks räägib Portugalist pärit blogija püsiva töökoha otsimisega seonduvast stressist, samas kui Ühendkuningriigist pärit blogi külastaja kutsub üles traditsiooniliste spordialade juurde tagasipöördumisele koolides.

Sama algatuse raames korraldatavas võistluses English kutsutakse noori üles esitama joonistusi, plakateid, fotosid või videoid erinevate terviseteemade kohta – alates rasvumisest kuni igapäevaste mõttetute riskide vältimiseni.

Parimad blogijaid ning võistluse võitjad kutsutakse oma ideid esitlema 9.-10. juulini Brüsselis toimuval ELi noorte tervist käsitleval konverentsil. Sellel osalevad noored kõikjalt Euroopast ning noorsoo-organisatsioonide esindajad ja tervishoiutöötajad.

Peamised noori mõjutavad terviseprobleemid on tingitud eluviisist või sõltuvust tekitavate ainete kuritarvitamisest. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse hinnangul on noorte inimeste surma põhjustajaks 4% juhtudest narkootiliste ainete kuritarvitamine. Mõnes riigis on kõnealune näitaja isegi kuni 10%.

Samuti mõjutavad tervist sellised tegurid nagu vaesus, ebavõrdne juurdepääs tervishoiuteenustele ning tingimused, milles noored elavad, õpivad ja töötavad. Noorte inimeste puhul on tõsiste tööõnnetuste tekkeks 50% suurem tõenäosus kui nende kaastöötajatel vanuses 40 ja üle selle.

EL püüab kõnealustele probleemidele lahendusi leida. Nii näiteks on käivitatud suitsetamisvastane kampaania ning haridus- ja tööohutuse poliitikaga on võetud meetmeid noorte tervise kaitsmiseks.

Külastage algatuse "Ole terve, ole sina ise!" kodulehte

Lugege täiendavalt ELi ja noorte tervise kohta

11/05/2009 autor: European Commission