Uudised
Kuidas anda Euroopale inimese nägu?

Hans Torrekens, ELi ametnik, kohtus 4. mail 2009 Sint Maarteninstituuti 120 õpilasega Aalstis Belgias. Ta rääkis nendega Euroopa Liidu ajaloost ning viimastest arengusuundadest, mis mõjutavad inimeste igapäevaelu.

Hans Torrekens vestlemas Sint Maarteninstituuti õpilastega Aalstis Belgias.

Sint Maarteninstituut on Aalstis Belgias asuv kool, kus õpib umbes 1200 õpilast. Wouter Van der Spiegel, kes ürituse korraldas, õpetab ajalugu ning seetõttu soovis ta, et lõpuklasside õpilased kuulaksid ajalootundi Euroopa Liidust. Tunni andis Hans Torrekens, Euroopa Komisjoni ametnik, kes oli kaks tundi õpetaja rollis. Külaline esitles Euroopa lõimimisprojekti võtmesamme, kasutades selleks videot ja PowerPoint-slaide. Üritus lõppes debatiga.

Torrekens viitas algatuse „Tagasi kooli” eesmärgile ning rääkis, et see aitab anda ELile inimese nägu, mis on vajalik eelkõige Euroopa kodanikele, sh õpilastele. Need otsekontaktid ja arutelud aitavad ametnikel tutvuda tegeliku maailmaga ja muredega ning õpilastel on ainulaadne võimalus arutleda sellistel teemadel, mis näiliselt on neist nii kaugel, kuid samas mõjutavad nende elu.

Järgnevatel aastatel tahaksid õpetajad ja õpilased veel külalisi võõrustada. Sellised üritused aitavad õpilastel mõista, et Euroopa ei ole abstraktne mõiste, vaid nende igapäevaelu osa.

Teemaga seotud teave

Tagasi kooli – Sint Maarteninstituut Aalsti Belgias: Fotogalerii

20/05/2009 autor: Petru Dumitru