Uudised
Eurooplased lähevad selle aasta juunis valima

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 27s Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis ajavahemikus 4.–7. juuni 2009. See on ajaloo suurim rahvusvaheline valimine.

Käimasolev Euroopa loovuse ja uuenduste aasta tähistab 30 aasta möödumist esimesest Euroopa Parlamendi liikmete valimisest aastal 1979. Eurooplased on Euroopa kodanikke esindavad Euroopa Parlamendi (EP) liikmed valinud otsevalimise teel. Praegu esindab EP peaaegu 500 miljonit elanikku 27 Euroopa Liidu riigis.

EP praegune president Hans-Gert Pöttering on valitud Euroopa Parlamendi liikmeks 1979. aastal ning tema on olnud tunnistajaks paljudele sündmustele ajaloos – alates raudse eesriide langemisest ja Saksamaa taasühendamisest kuni 27 riigi liidu loomiseni. Vaadates tagasi oma 30 tööaastale EPs, ütleb hr Pöttering järgmist:

Kui keegi oleks mulle 1979. aastal öelnud, et ma olen osa poliitilisest liidust, kuhu kuuluvad kolm endist Nõukogude Liidu maad - Eesti, Läti ja Leedu – ning Varssavi pakti maad Poola, Tšehhoslovakkia (nüüd kaks riiki), Ungari ja Sloveenia, ning et Saksamaa on osa Euroopa ühiskonnast ja Euroopa Liidust, siis minu vastus oleks olnud, et see on minu lootus ja visioon. (Allikas: EP koduleht)

Kuidas Euroopa Parlamendi töö meid mõjutab?

Teiste ülesannete hulgas Euroopa Parlament koos Euroopa Liidu Nõukoguga parandab, kiidab heaks ja lükkab tagasi ELi seadusi. Need seadused puudutavad paljusid eluvaldkondi, mis mõjutavad eurooplaste igapäevaelu: tarbijakaitse, ühisturg, töötajate õigused, asüül ja sisseränne, keskkond, loomade heaolu ning palju muud. Värskeimad Euroopa seadused on seotud selliste teemadega nagu vanemapuhkus ja kliimamuutused.

Need seadused, mille poolt Euroopa Parlament hääletab, rakenduvad 27 riigis ning enamik seadusi, mille riikide parlamendid on heaks kiitnud, võetakse üle Euroopa seadustesse.

Hääletamine ja demokraatia

Hääletamine on oluline kodanikukohus ja põhiline demokraatlik tegevus, kus kodanikul on õigus avaldada oma arvamust. Hääletamine on demokraatia alus, mis aitab kodanikel poliitiliste juhtidega ühendust pidada ja oma vabadust kaitsta. Hääletades on kodanikul võimalus mõjutada otsustusprotsessi ja sellega kujundada ligi 500 miljoni eurooplase igapäevaelu ja tulevikku.

Kui rääkida hääletamise rollist demokraatlikus ühiskonnas, siis üle 2000 aasta tagasi ütles Pericles, Vana-Kreeka poliitik ja kõnemees, et demokraatia oleneb kõigist kodanikest: me ei ütle, et inimesed, keda poliitika ei huvita, on need, kes hoolivad ainult iseendast, vaid me ütleme, et neil ei olegi ainult oma asju.

Teemaga seotud veebilehed

Euroopa Parlamendi koduleht
Euroopa valimised: see on teie valik (EP koduleht)


 

28/05/2009 autor: Petru Dumitru