Uudised
Pan-Euroopa koostööprojekt Euranet: uus mõõde Euroopa kommunikatsioonis

Euroopa raadiovõrk Euranet on põhjustanud tormi Euroopa meedias!

Pan-Euroopa meediakonsortsium – rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike ringhäälingute liit – on andnud edastamisele Euroopas hoopis uue mõõtme. Euranet ei teavita teid Euroopas toimuvatest üritustest nüüd mitte enam vaid riiklikul, vaid pigem rahvusvahelisel tasandil. Euraneti eesmärk on pakkuda paremaid kommunikatsioonivõimalusi Euroopa kodanike ja EL-i poliitikute vahelisel suhtlemisel. See on kooskõlas ka EUROOPA KOMISJONI ja Euroopa kommunikatsioonipoliitika valge paberi eesmärkidega, mille avaldas Margot Wallström 2006. aasta veebruaris.

Uus Euroopa võrgustik pakub koostööprogramme ning mitmekeelseid ja interaktiivseid audiovõimalusi, luues selle kaudu ühtsustunde, edendades Euroopa kommunikatsiooni ja toetades palju kõlapinda saanud Euroopa avalikku sfääri. See piiriülene algatus on uuendusmeelne ja ainulaadne. See võib olla võti, mis lahendab Euroopa kommunikatsiooniprobleemid.

Kahe- ja mitmekeelsed koostööprogrammid, kus kasutatakse ühiseid audio- ja online-süsteeme, on märgatavalt muutnud Euroopa ringhäälingut. Peale praeguste riiklike meediate on loodud alus ka pan-Euroopa koostööks.

Euraneti esimesed ühised saated jõudsid eetrisse 2008. aasta aprillis.

Lisateave

Euraneti koduleht

Euraneti foorum