Uudised
„Võta osa!” innustab Michel Delebarre

Michel Delebarre, Regioonide Komitee asepresident, vestles 22. aprillil online’is 13 kooliga 6 riigist. Tema sõnum oli järgmine: “Ole loov ning jaga oma vaateid Euroopast ja selle tulevikust!” See debatt keskendus juunis toimuvatele Euroopa valmistele, näiteks sellele, kuidas need kodanike elu mõjutavad.

Delebarre arutles õpilastega Tšehhi vabariigist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Leedust, Portugalist ja Rumeeniast kohalikel ning kogu Euroopat puudutavatel teemadel. Ta selgitas ka Euroopa Parlamendi liikmete (MEP) kohustusi ehk seda, kuidas nad hääletajate huve esindavad.

Tema sõnul on MEPi ülesanne olla kaas-seadusandja. Koos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukoguga koostavad MEPid juhtnööre ja seadusi, mida rakendatakse kõigis Euroopa Liidu riikides. MEPi esimene kohustus on tunda Euroopa vastu huvi ning ta peab osalema komiteede töös ja plenaaristungitel Brüsselis ning Strasbourgis, et koostada Euroopa direktiive. MEP peab ka kohtuma oma riigi noortega, et selgitada neile, milles tema töö seisneb, ja kuulata noorte arvamust Euroopast.

Debatil arutleti ka sellistel teemadel nagu Regioonide Komitee roll, noorte tööhõive, haridus, ELi tulevik, Regioonide Komitee osa kultuurilise mitmekesisuse säilitamisel Euroopas ning Regioonide Komitee 15. aastapäev.

Küsimusele, mida oodata tulevikult, vastas Delebarre, et ta tahaks, et Euroopa roll muutuks maailmas olulisemaks ning Euroopa noored sekkuksid aktiivsemalt oma tuleviku kujundamisse, näiteks juunis toimuvatel valimistel osaledes.

Teemaga seotud teave

Pildigalerii
Vestluse aruanne

11/05/2009 autor: Petru Dumitru