Uudised
Comeniuse nädal 2009

Igal aastal teeb paar tuhat kooli ühiseid projekte; õpetajad ja õpilased reisivad oma partnerkoolile külla või osalevad videokonverentsidel ja vestlustel. Nad teevad kunstitöid, videoid ja ühiseid trükiseid. Nad tutvustavad oma maad ning õpivad tundma Euroopa kultuure ja maastikku.

Comeniuse nädal on üks üritus, mis esindab kõiki väikseid ja suuri edusamme, mis on saavutatud eTwinningu projekti ja Comeniuse koolide partnerlusprogrammi abil. Sel aastal kattub Comeniuse nädal Euroopa loovuse ja uuenduste aasta programmiga, paljud tegevused keskenduvad loovusele ja uuendusmeelsusele.

Comeniuse nädalat korraldatakse 31 riigis, kes osalevad Elukestva Õppe programmis. Tegevust korraldavad Comeniuse riiklikud esindused. Vaadake nimekirja erinevatest üritustest eri riikides. Lisateabe saamiseks võite pöörduda ka oma riigi esinduse poole.

Kuidas saab minu kool osaleda Comeniuse nädalal?

Kui Teie kool on juba seotud Comeniuse koolide partnerlusprogrammiga või eTwinningu projektiga, siis soovitame toimida järgmiselt:

  • saatke Comeniusele postkaart!
  • Korraldage oma projekti tegevusest näitus oma koolis, linna keskuses või muus sobivas avalikus kohas. Näitusele võiksite kutsuda kodupiirkonna koole.
  • Korraldage kohtumisi õpilaste, õpetajate ja lastevanematega, et oma projekti esitleda.
  • Korraldage oma partnerkoolidega Interneti-konverentse. Sinna võite kutsuda ka õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid, kes ei ole projektiga otseselt seotud.
  • Teavitage oma tegevusest kohalikku meediat. Kui Teil on plaanis mõni partnerkooli külastus või kohtumine, siis see võib huvitada ka Teie kohalikku ajalehte.
  • Teavitage oma tegevusest kohalikke institutsioone; kaasake nad oma tegevusse Comeniuse nädalal.
  • Uurige, kas Teie riigis ja kodupiirkonnas toimub Comeniuse nädala üritusi. Mõni kool korraldab kunsti-, essee kirjutamise või veebidisainivõistlusi. Oleks kahju neis mitte osaleda!
Kui Teie kool ei ole veel Comeniusega aktiivselt seotud, siis Comeniuse nädal annab hea võimaluse selle programmiga lähemalt tutvuda. Võite osaleda ka projektis ”Kevadpäev Euroopas 2009”.

Saatke Comeniusele postkaart!

Comeniuse programm on saanud nime Tšehhi õpetaja, teadlase, piiskopi ja kirjaniku Jan Amos Komenský (1592-1670) järgi. 28. märtsil 2009 on tema 447. sünniaastapäev. Euroopa loovuse ja uuenduste aasta raames võite saata talle loomingulise postkaardi! Parimad tööd avaldatakse sellel veebilehel!

”Kevadpäev Euroopas 2009”

Comeniuse nädal pole ainus võimalus kaasata oma kool Euroopa-tegevusse. „Kevadpäev Euroopas” on iga-aastane Euroopa ja muu maailma koolidele mõeldud kampaania. Õpetajaid julgustatakse varuma päeva või paar, et kaasata õpilased tegevusse, mis on keskendunud Euroopa-teemadele. Kevadpäeva eesmärk on võimaldada noortel oma mõtteid väljendada ja sõna sekka öelda.