Uudised
MEP Nicodim Bulzesc on algatuse Tagasi kooli esimene külaline

23. veebruaril 2009 külastas Euroopa Parlamendi Rumeeniast pärit liige (MEP) Nicodim Bulzesc kahte kooli Rumeenias Timisoaras. Tema on esimene külaline, kes osales algatuses Tagasi kooli, mis on osa Euroopa Kevadpäeva kampaaniast. Nende külastuste eesmärk on tuua Euroopa Liidu ametnikud koolidesse, kus nad kohtuvad noortega ja arutlevad selle üle, kuidas EL on arenenud ning kuidas otsustajad mõjutavad meie igapäevaelu.

MEP Bulzesc on kultuuri- ja hariduskomitee liige ning keskkonna-, tervise- ja toiduohutuskomitee asendusliige.

MEP Bulzesc noorte eurooplastega rääkimas.

Kaks kooli, kes tervitasid MEP Bulzesc’i, on Liceul Teoretic Milenium ja Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Timisoarast. Seda piirkonda tuntakse ka väikese Viini nime all, see on linn Lääne-Rumeenia Banati piirkonnas.

Timisoara on Timisi maakonna keskus, kus elab üle 300 000 elaniku. See on tõeline mitmekultuuriline linn koos paljude mõjuvõimsate rahvusvähemustega, kuhu kuuluvad peamiselt ungarlased, sakslased ja serblased, aga ka itaallased, araablased, indialased, bulgaarlased, kreeklased, juudid ja mustlased.

Külastuste kohta esitatud küsimustele vastates tõi MEP Bulzesc esile järgmist: 

"On olnud meeldiv osaleda 2009. aasta Euroopa Kevadpäeva algatuses „Tagasi kooli”. Oli tore kohtuda noorte eurooplastega, kes on Euroopa tulevik, ning arutleda nendega Euroopa Liidu rolli ning nende murede ja plaanide üle. Ma loodan, et minu külastused on andnud oma panuse sellesse, et tuua otsustajad noortele lähemale."

Järgnevatel kuudel liitub algatusega „Tagasi kooli” palju külalisi, kelle hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi liiikmed, teised ELi ametnikud ning kohalikud avaliku elu tegelased, et külastada koole kõigis ELi liikmesriikides.

Teemaga seotud teave

14/06/2009 autor: Petru Dumitru