Uudised
„Kevadpäev Euroopas 2009”: avaüritus Strasbourgis

Selle aasta projekti „Kevadpäev Euroopas” avaüritus toimus 25. märtsil Strasbourgis. Eesmärk on julgustada kooliõpilasi osalema Euroopa-asju tutvustavas tegevuses. Komisjoni asepresident Margot Wallström ja Katerina Batzeli, Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomitee esinaine, kohtus rühma õpilastega, kes külastasid Euroopa Parlamenti. Üritus peeti juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste künnisel.

”Kevadpäev Euroopas” on iga-aastane projekt, mida korraldab 31 Euroopa haridusministeeriumi ja European Schoolnet Euroopa Komisjoni toetusel. Selle aasta juhtlause on „Ideed edendavad Euroopat” ning see on seotud loovuse ja uuenduste aastaga. Üritusi korraldatakse kuni 30. juunini kõigis liikmesriikide koolides, samuti teistes Euroopa riikides, näiteks Norras, Bosnia-Herzegovinas ja Šveitsis.

Margot Wallström (Euroopa Komisjoni asepresident, kes vastutab institutsiooniliste suhete ja kommunikatsiooni eest) ja MEP Katerina Batzeli (kultuuri- ja hariduskomitee esinaine) üritusel Strasbourgis.

Tegevuskavas olid Euroopa-teemaline arutelu külalistega, online-vestlused volinike ja teiste Euroopa avaliku elu tegelastega, debatid, võistlused ja teised Euroopa-teemalised ettevõtmised. Noori oodatakse ühinema dialoogiga demokraatia tuleviku teemal.

"See on suurepärane võimalus suurendada noorte teadlikkust ELi ja selle parlamendi tähtsusest. Noored on tuleviku hääletajad ning nad peaksid juba praegu avaldama oma arvamust teemadel, mis on nende jaoks olulised," ütles Margot Wallström.

"Euroopa suhtlemine oma kodanikega, sealhulgas noortega, ei ole ainult ELi prioriteet, vaid põhielement Euroopa tuleviku protokollis." ütles Katerina Batzeli. "Kevadpäev Euroopas" teavitab, kaasab ja innustab koole viisil, mis võimaldab neil osaleda Euroopa Liidu demokraatlikus elus."

"Me ootame noortelt suurt loovust ja uuendusmeelsut, kuna nemad kujundavad Euroopa tuleviku,” ütles Ján Figel’, haridus- ja koolitusvolinik. Ta on juba osalenud online-vestluses koolidega. ”Iga aasta osalevad kümned tuhended noored eurooplased Euroopa programmides, mis on just neile loodud. Juurdepääs Euroopa-teemalisele teabele ja võimalus tuleviku üle arutleda on kodanikuks olemise olulised alustalad.”

Eelnevatel aastatel on projekti „Kevadpäev Euroopas” raames arutletud kultuuridialoogi, tuleviku ja Euroopa Liidu laienemise teemal.

Seni on registreerunud üle 4000 kooli, et osaleda üritustel, mida aitavad korraldada projekti kodulehel olevad abivahendid, mis on saadaval 23 keeles aadressil www.springday2009.net

Need, kes soovivad kooli külastada, saavad registreeruda siin. Külaliste nimekirjas on juba üle 30 MEPi, 3 Euroopa Komisjoni liiget ning eri riikide ametnikke, ülikoolide professoreid, eksperte ja endisi Erasmuse tudengeid.

Teemaga seotud teave

Video: Projekti „Kevadpäev Euroopas” avaüritus Strasbourgis (allikas: Euroopa Komisjon, audiovisuaalteenistus)

07/04/2009 autor: European Commission