Uudised
Kevadpäeva ajakiri on online'is!

Kevadpäeva ajakirja on teinud õpilased ning see on esimene sellelaadne algatus, kus 10–20-aastased noored kogu Euroopast teevad ajakirjanikutööd. Noored reporterid oma andnud oma ajakirjale elu. See on virtuaalne kohtumispaik, et mõtiskleda päevakajalistel teemadel, näiteks uuendusmeelsuse üle nende riigis ja koolis.

Kevadpäev pakub suurt tegevusprogrammi, näiteks online-vestlusi, aitab koolikülastusi korraldada ja noortel oma arvamust avaldada, olles demokraatia ja noorte suhtlemise sünonüüm. Nüüdsest on noortel oma ajakiri, kus arvamust avaldada. Loovuse ja uuenduste aastal on Kevadpäeva ajakiri optimistlik katse ühendada eri vanuses ja taustaga õpilasi, et kajastada Euroopat nende pilgu läbi.

Ajakirja tegijate eesmärk on arutleda Euroopa oleviku ja tuleviku üle, keskendudes loovusele ja uuendusmeelsusele. Esindatud on kolm rubriiki: minu koolis, minu riigis, intervjuud. Õpilased valisid antud valdkonnas konkreetse teema, et kirjutada artikkel. Nad võisid kirjutada koos klassikaaslastega või üksi. Selle tulemusel valmis esimene online-ajakiri, mis annab edasi pildi Euroopast koos arvamusavalduste, eripära ja ühiste probleemidega.

Kevadpäeva toimetajate meeskonna valisid õpetajate nõustajad. Kandidaatidelt nõuti head inglise keele oskust ja huvi ajakirjanduse vastu. Toimetajad: Diana H., Anna-Maria B., Ferdinand S., Viivi L., Katarzyna N., Anna C., Augustinas J., Amanda L., Sara F., Agnese S., Marco S., Ruomiana R. M., Mihaela G., Giannis C., Alexandra G., Ruben S. Tänu neile on projekt valmis ning ootab lugejate tagasisidet.

Teemaga seotud teave:

Kevadpäeva ajakiri

24/04/2009 autor: Alessandra D’Angelo