Euroopa sinu lähedal
Euroopa sinu lähedal

Euroopa Liidu liikmesriikides ja mujal maailmas on palju asutusi, kes esindavad Euroopa Liitu. Nende roll on teavitada inimesi liidu arengust, edendada kohalikku ja piirkondlikku liiduteemalist arutelu ning võimaldada neil tagasisidet anda.

Kui osalete 2009. aasta Euroopa Kevadpäeva kampaanias, siis võib Teid huvitada see, kust saada oma riigis (kodukohas või kaugemal) teavet ja nõu Euroopa Liidu kohta. Seepärast palume külastada allolevaid veebilehti.

Euroopa Komisjoni esindused

Euroopa Komisjonil on iga Euroopa Liidu liikmesriigi pealinnas ja mõnes teises suuremas linnas oma esindus. Lisateave

Euroopa Parlamendi teabeasutused

Euroopa Parlamendi teabeasutused on Euroopa Liidu liikmesriikides selleks, et anda teavet selle kohta, mis roll ja volitused on Euroopa Parlamendil ning mida teevad selle liikmed (MEPid). Need asutused teavitavad inimesi kõigist parlamendi haldusalas olevatest küsimustest. Lisateave

Europe Direct

Europe Directi pakutav teave ühendab Euroopa Liitu ja selle kodanikke kohalikul tasandil. Europe Directi ülesandeks on anda teavet ja nõu Euroopa Liidu poliitika kohta, edendada kohalikku ja piirkondlikku liiduteemalist arutelu, levitada teavet ning anda inimestele võimalus edastada tagasisidet Euroopa Liidu asutustele. Lisateave

Programmi „Aktiivsed noored” riiklikud esindused

”Aktiivsed noored” on Euroopa Liidu programm, mis on mõeldud 15–28-aastastele (mõnel juhul 13–30-aastastele) noortele. Selle eesmärk on innustada noori eurooplasi olema aktiivsed, solidaarsed ja sallivad ning kaasata nad liidu tuleviku kujundamisse. Lisateave

Programmi „Elukestev õpe” riiklikud esindused

Euroopa Komisjon on lõiminud erinevad haridus- ja koolitusalgatused ühtseks pidevõppeprogrammiks. Lisateave

08/01/2009 autor: Petru Dumitru