Rollimäng
Otsusta Euroopa jaoks

See rollimäng võimaldab noortel mõista otsustusprotsesse Euroopa tasandil. Euroopa valimiste aastal peaks see julgustama õpetama kooliklassides väitlemisoskust ja tutvustama Euroopa institutsioonide tööd.

Otsuste tegemisse Euroopa Liidus on kaasatud erinevad Euroopa institutsioonid:

• Euroopa Komisjon (EK),
• Euroopa Parlament (EP),
• Euroopa Liidu Nõukogu.

Üldiselt teeb Euroopa Komisjon seadusettepanekuid ning Euroopa Liidu Nõukogu ja Parlament võtavad need vastu. Ka teistel institutsioonidel on otsustamisel oma osa. EL-i põhilised seadusvormid: direktiivid ja regulatsioonid. EL-i otsustusprotsessi reeglid ja toimingud on kindlaks määratud lepingutega. Iga Euroopa uus seadus põhineb spetsiaalsel lepinguartiklil, mis on selle seaduslik alus. See määrab selle, millist seadusandlikku protseduuri tuleb järgida. Kolm põhiprotseduuri on konsulteerimine, nõustumine ja ühiselt otsustamine.

1. Ühiselt otsustamine
Seda kasutatakse enamiku EL-i otsuste tegemisel. Euroopa Parlament ei avalda ainult oma arvamust, vaid jagab seadusandlikku võimu Euroopa Nõukoguga. Lisateave

2. Nõustumine
Euroopa Nõukogu peab saama enne tähtsate otsuste langetamist Euroopa Parlamendilt nõusoleku. More

3. Konsulteerimine
Seda kasutatakse näiteks põllumajanduses ning maksustamise ja konkurentsi valdkonnas. Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekule tuginedes konsulteerib Euroopa Nõukogu Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega. Lisateave

Euroopa Komisjon
27 volinikku, üks igast liikmesriigist, määravad ametisse liikmesriigid ja Euroopa Komisjoni president. Iga volinik vastutab ühe kindla valdkonna eest. Kokku moodustavad nad meeskonna: kui üks neist esitab ettepaneku, siis kõik volinikud osalevad otsustamisel. Mängige!

Euroopa Liidu Nõukogu
Nõukogu on Euroopa Liidus peamine otsutaja. See esindab liikmesriike ja selle nõupidamistel osaleb vastavalt päevakorrale üks minister igast riigist. Nõukogu langetab otsuseid hääletamisega: mida suurem on riigi rahvaarv, seda rohkem hääli riigil on. Sellest hoolimata kaldub häälte kaalukauss väiksema rahavaarvuga riikide kasuks. Mängige!

Euroopa Parlament
Euroopa Parlament on ainus otsevalimisel valitav institutsioon Euroopa Liidus. Koos Euroopa Nõukoguga moodustab ta liidu institutsioonide kahekojalise seadusandliku haru. Mängige!

Kuna Euroopa institutsioonidega seotud teavet uuendatakse pidevalt, siis vaadake järgnevatelt aadressidelt infot viimaste muudatuste kohta:

Barroso juhitava Euroopa Komisjoni liikmed
Euroopa Komisjon tööl
Euroopa Parlament

Euroopa Liidu Nõukogu