Euroopa Liidu otsustusprotsess
Euroopa Liidu otsustusprotsess

Seda õppevahendit saavad kasutada õpilased (12–20-aastased) ja teised, kes soovivad Euroopa Liidu otsustusprotsessi kohta rohkem teavet saada.

See õppevahend koosneb neljast osast. Esimene osa annab taustteavet Euroopa institutsioonide ja nende rolli kohta otsustusprotsessis. Teine osa on küsimustik, mis puudutab Euroopa Liidu otsustusprotsessi elemente.

Küsimused põhinevad esimeses osas antud taustteabel. Kolmandas osas on kolm lünkade täitmise ülesannet, milles on keskendutud neile Euroopa institutsioonidele, kes otsustusprotsessis osalevad: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.

Neljandas osas on sobitamisülesanne, mis peaks kinnistama kolmes eelnevas osas õpitut.

Selle õppevahendi on loonud Andreea Silter ja Petru Dumitru ning see on saadaval järgmistes keeltes: български | Čeština | Dansk | Deutsch | Eesti keel | ελληνικά | English | Español | Français | Irish | Italiano| Latviesu valoda | Lietuviu kalba |Magyar | Malti | Nederlands | Polski | Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Suomi | Svenska.

02/09/2009 autor: Petru Dumitru