Vastutuse piirid
Vastutuse piirid

European Schoolnet on loonud selle veebilehe eesmärgiga teavitada avalikkust oma algatustest. Veebilehel olevat teavet võib kasutada ainult informeerimise eesmärgil.

Meie eesmärk on tagada selle info ajakohasus ja täpsus. Kui märkame vigu, siis püüame neid parandada. Samas ei vastuta European Schoolnet veebilehel oleva info eest.

See teave:

  • on üldine ega püüa mingil moel suhestuda konkreetse isiku eripärase olukorraga;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täpne, täielik ega ajakohane;
  • on mõnikord seotud välissaitidega, mille üle European Schoolnetil puudub kontroll ja mille eest ta ei vastuta;
  • kaebusteks puudub seaduslik alus (kui vajate erialast nõu, siis peaksite pöörduma vastava asjatundja poole).

European Schoolnetil on õigus muuta, teisendada, lisada või eemaldada veebilehel olevat teavet igal ajal.

Vastutuse piiramise eesmärk ei ole piirata European Schoolneti vastutust nõudmiste osas, kui tekib vastuolu riigi seadustega. Samuti ei välistata oma vastutust asjades, mis ei pruugi olla välistatud selles seaduses.

Autoriõigussäte

Paljundamine on lubatud allikale viitamisel, kui pole teisiti väidetud. Kui info paljundamise eest nõutakse eelnevat luba, siis on eespool nimetatud üldine luba õigustühine ja seab selle info kasutamisele igasugused piirangud.