Vestlused
Sel leheküljel nimetatud vestlused (online-debatid) toimusid ajavahemikus märtsist juunini 2009. Nende eesmärk oli lihtsustada suhtlemist õpetajate, õpilaste ja avaliku elu võtmeisikute vahel. Vestlustel keskenduti loovuse ja uuenduslikkusega seotud teemadele.
Iga vestluse juures on toodud forogalerii, artikkel ja aruanne (PDF-fail). PDF-faili saab vaadata, salvestada ja printida Adobe Acrobat Readeriga, mis on tasuta saadaval Interneti-aadressil http://www.adobe.com.

Vestluste kalender märtsist juunini 2009
Online-debatt (vestlus) nr 1
Teema: ”Loovus ja uuenduslikkus algavad koolist”
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 12. märts 2009
Kellaaeg: 14 CET
Külaline: Ján Figel', Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsoovolinik
Keel: inglise
Vahendid: (Word-fail või PDF-fail)
Artikkel: ”Volinik Figel’ avas projekti “Kevadpäev Euroopas” online-debattide sarja”
Fotogalerii
Vestluse aruanne
Podcast

Online-debatt (vestlus) nr 2
Teema: ”Haridus majanduses: milliseid oskusi on vaja selleks, et loovas ja uuenduslikus maailmas hakkama saada?"
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 18. märts 2009
Kellaaeg: 14 CET
Külaline: Bengt-Åke Lundvall, professor, uuenduste uurija, EYCI saadik
Keel: inglise
Vahendid
Artikkel: ”Tee palju tööd, lõbutse: loomingulised ja uuenduslikud nõuanded tipp-professorilt”
Fotogalerii
Vestluse aruanne
Podcast

Online-debatt (vestlus) nr 3
Teema: ”Euroopa Parlamendi valimised: kuidas võib minu hääl mõjutada Euroopa tulevikku?”
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 15. aprill 2009
Kellaaeg: 16 CET
Külaline: Hans-Gert Pöttering, Euroopa Parlamendi president
Keel: inglise
Vahendid (Word-fail or PDF-fail)
Artikkel: ”Noorem põlvkond peaks tagama Euroopas rahu”
Fotogalerii
Vestluse aruanne

Online-debatt (vestlus) nr 4
Teema: ”Euroopa valimised: miks nad on olulised ka meie kodukoha ja linnade jaoks?”
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 22. aprill 2009
Kellaaeg: 14 CET
Külaline: Michel Delebarre, CoRi esimene asepresident, Dunkerque’i linnapea ja Prantsusmaa parlamendi liige (Assemblée Nationale)
Keel: prantsuse
Artikkel: ””Võta osa!” innustab Michel Delebarre”
Fotogalerii
Vestluse aruanne
Podcast

Online-debatt (vestlus) nr 5
Teema: ”Programmes éducatifs européens : Ouverture des écoles et universités à l'Europe”
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 28. aprill 2009
Kellaaeg: 14 CET
Küaline: Domenico Lenarduzzi, Honorary Generali juht, Euroopa Komisjon
Keel: prantsuse
Vahendid (Word-fail or PDF-fail)
Artikkel: ”Domenico Lenarduzzi: “Õpi kogu elu!””
Fotogalerii
Vestluse aruanne
Podcast

Online-debatt (vestlus) nr 6
Teema: ”Ilukirjanduse kirjutamine"
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 30. aprill 2009
Kellaaeg: 16 CET (kl 10 New Yorgi aja järgi)
Külaline: Marc Levy, Prantsusmaa kirjanik
Keel: inglise
Artikkel: ””Kirjutamine on imeline teekond!” ütleb Marc Levy”
Vestluse aruanne

Online-debatt (vestlus) nr 7
Teema: ”Aktiivne demokraatia Euroopas: sinu roll tuleviku kujundamisel”
Miks vastutavad noored naised ja mehed osaliselt tuleviku poliitika eest ning kuidas saad sina poliitikat kujundada?
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 13. mai 2009
Kellaaeg: 16 CET
Külaline: Margot Wallström, Euroopa Komisjoni asepresident, institutsiooniliste suhete ja kommunikatsioonistrateegia volinik
Keel: inglise
Artikkel: ”Margot Wallström julgustab õpilasi oma arvamust avaldama”
Fotogalerii
Vestluse aruanne
Podcast

Online-debatt (vestlus) nr 8
Teema: ”L'innovation pour sortir de la crise” (FR), ”L’innovazione come strumento per vincere la crisi economica” (IT), ”Kriisi lahendamine uuenduslikkuse kaudu” (EN)
Vanuserühm: 12–20
Kuupäev: 8. juuni 2009
Kellaaeg: 14 CET
Külaline: Mario Sepi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president
Keeled: prantsuse ja itaalia
Artikkel
Fotogalerii
Vestluse aruanne
Podcast