Kevadpäevast
Lühiülevaade 2009. aasta Kevadpäevast

Sel aastal on Kevadpäev pühendatud loovusele ja uuendustele Euroopas ja mujal, et kaasata võimalikult palju koole sellele teemale mõtlema.

Mis on „Kevadpäev Euroopas”?

„Kevadpäev Euroopas” on iga-aastane Euroopa ja muu maailma koolidele mõeldud kampaania. Õpetajaid julgustatakse varuma päeva või paar, et kaasata õpilased tegevusse, mis on keskendunud Euroopa-teemadele. Kevadpäeva eesmärk on võimaldada noortel oma mõtteid väljendada ja sõna sekka öelda.

”Kevadpäev Euroopas” ning Euroopa loovuse ja uuenduste aasta

2009 on Euroopa loovuse ja uuenduste aasta. Kevadpäeva-kampaaniat korraldatakse juba seitsmendat aastat ning see on populaarne olnud. Seekord on eesmärk panna Euroopa ja muu maailma koolid mõtlema loovusele ja uuendustele kohalikul, riigi ja Euroopa tasandil.

Kevadpäeva-tegevus ühtib paljude õppeainetega koolis ning pakub õppimis- ja õpetamisvahendeid, mille abil õpilased ja õpetajad õpivad tundma kultuuri- ja praktilisi nüansse loovuse ja uuenduste märksõnade all.

Kevadpäeva ning Euroopa loovuse ja uuenduste aasta eesmärgid:

  • pakkuda loovuse kunsti- ja teisi vorme eel-, põhi-, kesk- ja kutsehariduse kaudu;
  • luua kontekst, mis võimaldab noortel omandada oskusi, mis on kogu elus eneseväljenduse aluseks;
  • julgustada kasutama infotehnoloogiat kui eneseväljenduse vahendit;
  • panustada ettevõtliku suhtumise arendamisse;
  • suurendada teadlikkust kui jätkusuutliku arengu alust;
  • tuua esile piirkondlikud ja kohalikud strateegiad, mis põhinevad loovusel ja uuendustel.

Kevadpäev pakub võimalust edendada online- ja offline-debatte, mis keskenduvad loovusele ja uuendustele – aastal, mil Euroopa kodanikud valivad Euroopa Parlamenti oma esindajad. Selles kontekstis julgustatakse osalejaid mõtlema Lissaboni-strateegia teadmistepõhistele aspektidele ja Euroopa Liidu eesmärkidele järgmiseks aastakümneks.

25. märts – 9. mai 2009 

Sel kooliaastal kestab „Kevadpäev Euroopas” 25. märtsist kuni 9. maini 2009. See algatus on suunatud kõigile eel-, alg- ja põhikoolidele ning gümnaasiumidele, samuti kutseõppeasutustele. Osalema on oodatud ka rühmad klassivälistest organisatsioonidest, mis tegelevad kooli õppekavaga seotud oskuste arendamisega.

 

16/02/2009 autor: Petru Dumitru