Kevadpäevast
Euroopa loovuse ja uuenduste aasta

2009. aasta on Euroopa loovuse ja uuenduste aasta (EYCI). Selle aasta peaeesmärk on võimaldada üksikisikutel võtta vastu muutusi kui võimalusi ja proovikive. See aasta lubab järele mõelda, mis on uurimine, võistlemine ja teadmised ning olemasoleva sünergia edendamine ja uue loomine.

EYCI

“Euroopa vajab rohkem loovust ja uuendusi sotsiaalsetel ja majanduslikel põhjustel,” väitis Ján Figel’, Euroopa haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsoovolinik.
EYCI avatakse ametlikult Tšehhi Vabariigi eesistumise ajal 7. jaanuaril 2009, mil sellele pühendatud konverentsile ja kultuuriüritustele kogunevad Euroopa liikmesriikide esindajad ja mõned aasta suursaadikud.
Volinik Figel’i sõnul on see aasta tõhus viis aidata täita vajalikke ülesandeid, teavitades avalikkust, levitades teavet headest tavadest ning edendades haridust ja uurimistööd.

Loovus ja uuendused

Tundub, et loovus ja uuendused on ühe ja sama protsessi eri pooled. Uuenduslikkus on uute ideede teostamine ning loovus on selle sammu oluline tingimus. Siiski ei ole loovad ehk kunstipärased ühiskonnad ning uuenduslikud ehk teaduslikud ühiskonnad alati kuigi hästi lõimunud. Seetõttu on EYCI-l tähtis ülesanne need ühte lõimida, näidates nende seoseid.
Mitte ainult tootjad, vaid ka kasutajad on seotud uuenduste tekitamisega. Nad aitavad tooteid ja teenuseid muuta, uusi lahendusi leida ja probleeme ennetada. Veelgi enam, kasutajate ja uuenduste vahel on dünaamiline seos: tarbijad on uuenduste liikumapanev jõud ning ühtlasi mõjutavad uuendused tarbijaid, kuna nõuavad teadmisi ja pädevust.

Erinevalt mõtlema õppimine

Kas loovust saab õppida? Koolidel on otsustav roll probleemide lahendamisele ergutamises, uudishimu tekitamises ja talentide avastamises. Kuna loovust on raske õpetada, siis on seda veel raskem maha suruda. Tundub, et loovuse osa õpilaste hariduses on hakanud vähenema. Leiutamisoskust tuleks arendada juba varakult ning seda tuleks teha kogu elu pidevõppe protsessis.
Koolid otsivad uusi lähenemisviise, kuidas muutuda loovamaks. „Kevadpäev Euroopas” pakub tegevust, mis võib kogu õppekava ulatuses leiutamisoskust parandada, innustades katsetama uusi lähenemisi õpetamisele ja õppimisele Euroopas. See kampaania toetab innustamist, algatamist ning uusi vaateid ja ülesandeid.

Teemakohane lisateave:
EYCI veebileht

23/04/2009 autor: Alessandra D’Angelo