Kevadpäevast
Suhtlusvahendid Suhtlusvahendid

Projekti „Kevadpäeva Euroopas 2009” suhtlusvahendid sisaldavad järgmist tutvustavat materjali: kampaania logot, trüki- ja teabematerjali.

Me kutsume kõiki institutsioone, sealhulgas koole, ja kõiki teisi edendama Euroopa Kevadpäeva projekti ning sellega seotud veebilehepõhist ja prinditud materjali. Kõigile võimalikele edendajatele tuletatakse meelde, et nende tegevus peaks olema kooskõlas selle projekti põhimõtete ja eesmärkidega ning autoriõigussätetega.

Projekti „Kevadpäev Euroopas” eesmärk on edendada kodanikuõpetust, tuues Euroopa selle kodanikele lähemale. See on iga-aastane koolikampaania, mida korraldab European Schoolnet Euroopa Komisjoni nimel.

Projekti kohta lisateabe saamiseks võtke palun meiega ühendust: springday2009@eun.org

1. Trükimaterjal
 
Sellest rubriigist leiate projekti „Kevadpäev Euroopas 2009” allalaetavad brošüürid ja plakatid, mis on saadaval 23 keeles. Lisateave

2. Projekti „Kevadpäev Euroopas 2009” logo

Projekti „Kevadpäev Euroopas 2009” logo on saadaval 23 keeles veebis ja prinditaval kujul. Palun valige sobiv keel ja formaat. Lisateave

3. Teabematerjal

Teabematerjal sisaldab ametlikke kirju, mille on saatnud Euroopa Komisjon teistele Euroopa ja riiklikele institutsioonidele, et toetada kampaaniat „Kevadpäev Euroopas 2009”. Lisateave
 

18/03/2009 autor: Petru Dumitru